За нас

 • Поемане на отговорност

  Светът се променя и обновява. Сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който иска да не изостава, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. Нашият екип поема отговорност да провежда образователна политика, в която водеща роля имат  възпитанието, образованието и личностното развитие на децата в предучилищна възраст.

  Визия

  Да изградим възпитателно-образователна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

  Мисия

  Колектива на ДГ № 36 ”Пеперуда” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата възпитавани в детската градина , като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

  Приоритети

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение;
  • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт;
  • Високо ниво в професионалната квалификациа на педагогическият и останалия песонал;
  • Подготовка и реализиране на проекти.

  Цели

  • Социализиране на детето;
  • Предоставяне на възможностите на всяко дете за равен старт;
  • Демократичност и хуманност в управлението и организацията на възпитателно –образователният процес в детското заведение.

  Задачи

  •  Овладяване на позотивни поведенчески модели;
  • Формиране на усещане за съпричастност и принадлежност към социални общества най-близки до детето: семейство – детска градина.
 • Поемане на отговорност

  Светът се променя и обновява. Сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който иска да не изостава, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. Нашият екип поема отговорност да провежда образователна политика, в която водеща роля имат  възпитанието, образованието и личностното развитие на децата в предучилищна възраст.

  Визия

  Да изградим възпитателно-образователна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

  Мисия

  Колектива на ДГ № 36 ”Пеперуда” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата възпитавани в детската градина , като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

  Приоритети

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение;
  • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт;
  • Високо ниво в професионалната квалификациа на педагогическият и останалия песонал;
  • Подготовка и реализиране на проекти.

  Цели

  • Социализиране на детето;
  • Предоставяне на възможностите на всяко дете за равен старт;
  • Демократичност и хуманност в управлението и организацията на възпитателно –образователният процес в детското заведение.

  Задачи

  •  Овладяване на позотивни поведенчески модели;
  • Формиране на усещане за съпричастност и принадлежност към социални общества най-близки до детето: семейство – детска градина.