Актуално

Актуални новини:

* Декларация за контакт- Декларация 4.01.2021
* Правила за работа на ДГ№ 36 в извънредна ситуация- Правила за работа на ДГ№ 36 в извънредна ситуация
* Инфомирано съгласие-извънредно положение- Инфомирано съгласие-извънредно положение