Актуално

Актуални новини:

* Декларация за контакт- Декларация 4.01.2021
* Правила за работа на ДГ№ 36 в извънредна ситуация- Правила за работа на ДГ№ 36 в извънредна ситуация
* Инфомирано съгласие-извънредно положение- Инфомирано съгласие-извънредно положение

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
НА ДЕЦАТА В ДГ №36 „ПЕПЕРУДА”

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г. стартира кампанията на I-во класиране по критерии
за учебната 2020/2021 година за прием на деца в детските градини.

Записване на децата от 18.05.2020 до 29.05.2020г.

от 9:00 ч. до 16:00 ч.
в сградата на 69 училище /срещу ДГ № 36/
вход към физкултурния салон – I етаж

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17
ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват критерии
№ 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

При записване на родителите ще се предоставят:

1. Заявление – формуляр, генериран от ИСОДЗ;
2. Декларация за обработване личните данни;
3. Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;
4. Декларация с извадка на Правилника за дейността на ДГ № 36 и данни за детето;
5. Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);
6. Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето в детската градина;
7. Заявяване желание на родителите за дата на постъпване

С цел ефективна работа и недопускане струпване на родители при записване,
създавам организация за предварително записване на час за прием на документи
/в рамките на работният ден/ на следните телефони:

02 979 09 32
0884 801 613

Във връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля да спазвате разстояния не по-малко от 2 метра, носете маски, ръкавици и химикал.
Ще се създаде организация, гарантираща безопасността Ви.
Във връзка с проверка на документи по служебен път, ще е необходимо технологично време.
Моля не оставяйте записването за последния момент.

Пожелавам на всички успех!

Директор на ДГ № 36 Пеперуда
Верка Кирчева

24.04.2020

Уважаеми родители ,

Във връзка с участие на ДГ № 36 в Национална програма, по схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” от Държавен фонд „Земеделие“ “, съгласувано с РУО на МОН София- град, стартира доставянето на продукти в детската градина.

Това е общото полагащо се количество продукти за целия период на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020г. (12 доставки на кашкавал по 30 гр. и 11доставки на краставици по 220гр.)

Всяко дете ще получи пакет със следните два продукта и грамаж:

кашкавал – 0,360 кг и краставици – 2,20 кг.

На 28.04.2020 сутринта ще се доставят пакетите от доставчиците (производители на продуктите), опаковани в ивдивидуални разфасовки за всяко дете.

Всеки от Вас следва да получи полагаемото се количество за детето му. Няма опция да се откажете и разпоредите да ги предоставя като дарения (това бе възможно, съгласно предишни указания, които вече не са актуални). Пакетите се предоставя само на целевата група, а именно – децата от първа до четвърта група в детската градина. Организацията ще протече в два етапа

1. Проучване от учителите от 24.04 до 27.04.2020

Учителите на групите, ще се свържат с Вас по вайбър, фейсбук или телефон за да имаме максимално точна информация до понеделник и най-вечеда проучат желанието на всеки родител, дали по установеният график ще можете да получите пакета лично. При невъзможност моля да се разберете предварително помеждуси вие родителите, кой друг родител, съсед, приятел може да получи пакета за вашето дете.

Учителите ще изготвят списък с имената на децата от групата, в който ще е отбелязано вашето желание. С подписа си Вие ще удостоверите полученото за вашето дете или за друго, ако има такова желание.

2. Раздаване на продуктите на 28.04.2020 – вторник по график:

Раздаването ще се осъществи в двора на на 69 училище за всички групи от детската градина: Гъбка, Топка, Морков, Жълъд, Мечо Палячо

11:00 – 11:30 двете втори групи – Топка и Гъбка

11:30 – 12:00 двете трети групи – Морков и Жълъд

12:30 – 13:00 двете четвърти групи – Мечо и Палячо

Раздаването на пакетите ще се извършва от служители на детската градина.

Във връзка с спазване на мерки за безопасност, моля да бъдете с маски, ръкавици и всеки да носи химикал за подпис. Спазване на дистанция и предпиретите мерки в двора на училището при изчакване е задължително.

Продуктите не могат да се върнат на фирмата, не мога да се даряват, няма къде да се съхранят за друг ден или за времето след карантината. Затова Ви моля да направим раздаването по-най лесният начин и за двете страни.

Благодаря за разбирането.

Пазете се! Останете здрави! Скоро ще се видим!❤️

Директор на ДГ № 36
Верка Кирчева

21.04.2020
ТОВА СЪОБЩЕНИЕ КАСАЕ САМО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА,
КОИТО ПОСЕЩАВАТ ГРУПИТЕ В 69 СУ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Напомням Ви, че дължима сума за таксата, може да видите на сайта www.roditel.eu
Заплащането можете да направите по банкова сметка
/име на получател/
ДГ 36 Пеперуда
IBAN -BG91SOMB91303143087100
BIC -SOMBBGSF
OБ-АД
За основание
име на на детето и групата
сума
за кой месец
Заплащането през банка касае само таксата за детска градина.
ВАЖНО!!!
НЕ ПРЕВЕЖДАЙТЕ ПАРИ В ПОСЛЕДНИЯТ РАБОТЕН ДЕН ОТ МЕСЕЦА !
ВНАСЯЙТЕ ТОЧНАТА СУМА КОЯТО ВИЖДАТЕ!
НЕ ЗАКРЪГЛЯЙТЕ СУМИТЕ!

При необходимост може да се свържете с мен чрез електронната поща
на детската градина: peperuda36@gmail.com
Ако се наложи по спешни и неотложни въпроси съм на разположение
на телефон 0884 801 613
При промяна в организацията и за всичко важно ще бъдете информирани своевременно на сайта на детската градина: peperuda36.com /За Нас – Актуално /

Директор на ДГ № 36 Пеперуда
Верка Кирчева

27.03.2020
Уважаеми родители,
Във връзка със Заповед № РД – 01-154/ 26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и оповестени мерки на Кмета на Столична община срещу разпространението на COVID-19, се удължава срока за затваряне на яслите , детските градини и училищата до 12. 04.2020.
Във връзка с това ви уведомявам, че оставаме в режим карантина и всичко касаещо за плащане на такси, и извинителни бележки написано в предишната информация НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.
Стойте си в къщи. Спазвайте дисциплина. Така показвате на децата си, че когато има създадени правила – те трябва да се спазват. Бъдете здрави! Всичко ще се оправи!

С уважение към усилията които полагате!
Директор на ДГ № 36 Пеперуда

27.03.2020г.
Уважаеми родители,
УНИЦЕФ България предлага идеи за дейности между родители и деца.
Те се обърнаха към нас с молба за съдействие за разпространение на информацията сред родителите.

Запознайте се с дейностите7

Здравейте! Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници.
Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства. Първата дейност ще стартира утре – 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност.
Насоките към родителите са следните:

До всички родители с малки деца:
Включете се в предизвикателството на УНИЦЕФ! Всеки ден, в следващите 15 дни, точно в … часа ще споделяме по 1 ново предизвикателство с идея как да го реализирате вкъщи.

Вижте как да участвате:
1.Намерете страницата на УНИЦЕФ България във Фейсбук @UNICEF Bulgaria;
2.Разгледайте последните публикации и открийте предизвикателството, в което искате да се включите;
3.Споделете краткото видео, което сте записали, като коментар, под конкретното предизвикателство;
4.Уверете се, че не сте забравили да включите и ключовите думи – #УчимВкъщи и #ЗабавноВкъши.

20.03.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб създаваме условия за заплащане по банков път на дължимите такси.
Сумата, дължима за заплащане може да видите на сайта www.roditel.eu

Заплащането можете да направите по банкова сметка
ДГ 36 Пеперуда /име на получател/
IBAN -BG91SOMB91303143087100
BIC -SOMBBGSF
OБ-АД
За основание следва да се впише
имена на детето и групата
внасяна сума
за кой месец

Следва да знаете, че срокът за заплащане е удължен.
Уверявам Ви, че заплащането на такса за детска градина не е най-спешното в момента.
Заплащането през банка касае само таксата за детска градина.
При необходимост може да се свържете с мен чрез електронната поща
на детската градина peperuda36@gmail.com
Ако се наложи по спешни и неотложни въпроси съм на разположение
на телефон 0884 801 613

Убедена съм, че скоро животът ще продължи по обичайния начин. Спазването на правилата и дисциплината ни приближават до този момент.

При промяна в организацията и за всичко важно ще бъдете информирани своевременно сайта на детската градина:
peperuda36.com
бутон / За нас -Актуално

Директор на ДГ № 36 Пеперуда
Верка Кирчева