Дейности

 • Допълнителни дейности

  По желание и избор на родителите децата имат възможността да надграждат знания и умения по интереси,  над ДОИ. Те са средство за разнообразяване живот на децата в детската градина. Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията им. Децата се обучават и демонстрират своята практика пред други деца и възрастни. Наблюдават други практики, участват в конкурси, празници, тържества. Изявяват се на големи сцени, в спортни зали  на състезания. За постиженията си, са удостоени са с множество награди – индивидуални и групови грамоти, свидетелства, плакети, статуетки.

  Допълнителните педагогически услуги са  платена форма на обучение. Провеждат се съгласно ППЗНП под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст. Провеждат се в регламентирано време съобразено със задължителните ситуации за деня по програмата на МОН. Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано по желание на родителя със Заявление – бланка.

  За учебната 2014/2015г. в ДГ 36 „Пеперуда” се предлагат:

  • английски език
  • народни танци
  • приложни изкуства
  • латино и модерни танци
  • карате
  • футбол

  Организират се:

  • ски училища
  • летни лагери
  • еднодневни еккурзии
  • спортни празници