• Кандидатстване в ДГ 36

  ИСОДЗ
 • Седмично меню

  25.09.2023 – 28.09.2023

  *  Храни, които съдържат алергени

  УП –  Схема “Училищен плод”

  УМ – Схема “Училищно  мляко”

 • Детска градина

   

  Понеделник

  8:30 Закуска
  1. Попара с прясно мляко и сухар
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1.Супа от пиле със застройка
  2. Яхния от картофи
  Салата от пресни домати
  3. Плод
  4. Хляб
  15:30 Следобедна закуска
  1. Родопска закуска
  2. Айрян

  Вторник

  8:30 Закуска
  1.Макаронени изделия със сирене
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1.Крем супа от моркови
  2. Пуешко месо с прясно зеле
  3. Плод
  4. Хляб
  15:30 Следобедна закуска
  1.Млечна баница с домашна юфка

  Сряда

  8:30 Закуска
  1. Сандвич с масло, шарена сол и маслини
  Домати
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Супа от домати
  2.Руло Стефани
  Салата от стерилизирани краставички
  3. Плод
  4. Хляб
  15:30 Следобедна закуска
  1. Мюсли с кисело мляко

  Четвъртък

  8:30 Закуска
  1. Сандвич с кашкавал и зеленчуци
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1.Супа от леща по манастирски
  2. Задушена риба със зеленчуци
  3. Плод
  4. Хляб
  15:30 Следобедна закуска
  1.Сандвич с конфитюр
  2. Айрян

  Петък

  8:30 Закуска
  1. Сандвич шопски хайвер
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Телешко варено
  2. Тиквички с ориз
  3. Плод
  4. Хляб
  15:30 Следобедна закуска
  1.Пшеница с мляко

  Алергени

  1 яйца
  2 мляко и млечни продукти
  3 риба и рибни продукти
  4 хляб и глутен съдържащи храни
  5 целина

 • Ясла

  Понеделник

  8:30 Закуска
  1.Попара с прясно мляко и сухар
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Супа от пиле със застройка
  2. Яхния от картофи
  3. Плод
  15:30 Следобедна закуска
  1. Родопска закуска
  2. Айрян

  Вторник

  Закуска
  1. Макаронени изделия със сирене
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Крем супа от моркови
  2. Пуешко месо с прясно зеле
  Салата от пресни домати
  3. Хляб
  4. Плод
  15:30 Следобедна закуска
  1.Млечна баница с домашна юфка

  Сряда

  8:30 Закуска
  1. Сандвич с масло, шарена сол и маслини
  Домати
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Супа от домати
  2. Руло Стефани
  Салата от стерилизирани краставички
  3. Хляб
  4.Плод
  15:30 Следобедна закуска
  1.Мюсли с кисело мляко

  Четвъртък

  8:30 Закуска
  1. Сандвич с кашкавал и зеленчуци
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Супа от леща по манастирски
  2. Задушена риба със зеленчуци
  3.Хляб
  4. Плод
  15:30 Следобедна закуска
  1. Сандвич с конфитюр
  2. Айрян

  Петък

  8:30 Закуска
  1. Сандвич шопски хайвер
  2. Чай
  10:00 Подкрепяща закуска
  Плод
  11:30 Обяд
  1. Телешко варено
  2. Тиквички с ориз
  3.Хляб
  4. Плод
  15:30 Следобедна закуска
  1. Пшеница с мляко

  Алергени

  1 яйца
  2 мляко и млечни продукти
  3 риба и рибни продукти
  4 хляб и глутен съдържащи храни
  5 целина

 • Здравословно хранене

  виж повече
  • Начало

   През месец декември на 1977 година ОДЗ 36 отваря врати за децата от кв. Дружба.

  • Деца

   За 37 години са се обучавали, възпитавали и забавлявали 9250 деца.

  • Двор

   Над 50 дървесни вида и храсти има в просторния двор на детската градина.

 • Нашите деца

 • ДГ 36 "Пеперуда" е целодневна детска градина - общинска собственост.

  В ДГ № 36 приетите и записани деца са разпределени в 8 градински и 2 яслени групи.

  За тях се грижи екип от квалифицирани педагогически и медицински специалисти:  директор, 16 учители, учител по музика, психолог, ресурсен учител от РЦПППО, логопед от ДЛЦ,   6 медицински специалисти.

  Непедагогическият персонал се състои от 7 помощник-възпитатели, 6 детегледачки, готвач и двама помощници в кухня, трима служители административен персонал и пет служители друг помощен персонал. 

 • Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН.

  Децата изучават:
  • български език и литература
  • математика
  • социален свят
  • природен свята
  Децата усвоявят техники в
  • изобразително изкуство
  • конструктивни дейности
  • физкултура
  • игрова дейност

  Запознават се с музиката.

  • Ясла
   3 ГРУПИ
   • От 1г до 3г
    Възраст
   • 79
    Деца
  • Детска градина
   3 ГРУПИ
   • От 3г до 5г
    Възраст
   • 85
    Деца
  • Подготвителна група
   2 ГРУПИ
   • От 5г до 6г
    Възраст
   • 54
    Деца
  • Подготвителна група
   2 ГРУПИ
   • От 6г до 7г
    Възраст
   • 47
    Деца
 • Разгледайте цялата галерия

  • Имам две прекрасни момчета на 2 и 7 години, които посещават ДГ 36. Щастливи родители сме, защото децата ни получават внимание, обич, грижи от педагози и друг персонал от детската градина. Дните им минават в обучение, игри и забавление. Благодарим ви прекрасни педагози!

   Цветелина Гутуранска
 • Европейска програма

 • Ние работим по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.