Групи

 • Ясла

  Работата и организацията във връзка с отглеждане, възпитание и развитие на децата в яслените групи, се основават на традициите, практическия опит, съвременни постижения и образователни изисквания. Ранното предучилищно възпитание и обучение в ДГ № 36, се осъществява по програмната система – „Малка приказна пътечка” отговаряща на държавните образователни изисквания за детските ясли. Обучаващите ситуации имат регламентиран характер и се провеждат сутрин. Всяко дете притежава портфолио с материалите и темите по които се работи. По този начин, родителите имат възможност да проследят развитието на своето дете, през учебната година. За контакт с родителите е предвиден и час за консултации с педагога.

 • Децата от 1 до 3 годишна възраст са разпределени в три яслени групи:

  • Пеперуда
  • Калинка
  • Ябълка
 • Детска градина

  Правилата ни са лесни, правят дните ни чудесни!

  • Ние сме приятели добри в учение и игри. Помагаме на всеки който има нужда. Не обиждаме другарче, делим болка чужда.
  • Думички вълшебни много зваем. Когато трябва да ги кажем не се маем: „добро утро” „довиждане”  „моля”   „благодаря”  „заповядай” „извинявай” Щом е нужно ги употребявай!
  • Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви. Игрите ни с тях са толкова любими!
  • Растем ний здрави и щастливи в тоз дом чудесен. Ще станем умни, работливи – в училище ще влезнем с песен.
 • Децата от 3 до 5 годишна възраст са разпределени в четири групи по възрастов признак

  Първа възрастова група

  • Гъбка
  • Топка

  Втора възрастова група

  • Морков
  • Жълъд
 • Подготвителни групи

  Децата от 5 годишна възраст са разпределени в две подготвителни групи:

  • Палячо
  • Мечо
 • Подготвителна група

  Водещи принцип в работата на учителите:

  • „Осигуряване на емоционална, социална и интелектуална основа за равен старт за всички деца.”
  • „Педагогическото взаимодействие - насочено към осигуряване на равен достъп за качествена предучилищна подготовка.”
  • Приоритетите за учители и родители са свързани с интересите, потребностите и переспективите за развитие на децата.
 • Групи

  • Черешка